UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 582/UBND
Ngày ban hành: 06/04/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tâm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về:

Các tin cùng chuyên mục: