UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 683/UBND
Ngày ban hành: 15/04/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ
Tải về:

Các tin cùng chuyên mục: