UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 1095/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/04/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tuy An
Tải về:

Các tin cùng chuyên mục: