UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 10/TB-TTPTQĐ
Ngày ban hành: 30/11/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tải về:

Các tin cùng chuyên mục: