UBND huyện Tuy An
Tuy An: Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 27/04/2021

Lãnh đạo BCH quân sự huyện Tuy An và đại diện ban BCH quân sự các xã, thị trấn ký giao ước thi đua đợt cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy An vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong lực lượng vũ trang huyện.

Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, đợt thi đua diễn ra trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 23/4/2021 đến ngày 23/5/2021. Theo đó, các đơn vị trong LLVT huyện tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu như: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị định hướng tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 100% cán bộ chiến sĩ trong LLVT huyện nắm vững các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định hướng dẫn của các cấp về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn phong trào thi đua yêu nước của Chính phủ, của UBND tỉnh và địa phương. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tự giác, gương mẫu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, đảm bảo phục vụ, đảm bảo an toàn trong bầu cử. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác, nhất là các thông tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng và trong nội bộ, làm thất bại  âm ưu thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chuẩn bị đầy đủ chu đáo cuộc bầu cử. Chủ động tham mưu xây dựng, kiện toàn các văn kiện tác chiến, phương án SSCĐ bảo vệ cuộc bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực thông tin liên lạc, tuần tra canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối; tổ chức luyện tập chặt chẽ các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT-ATXH trên địa bàn góp phần đảm bảo an toàn cuộc bầu cử. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác, tham gia giao thông gắn với nâng cao chất lượng phong trào thi đua, thực hiện văn hóa công sở, xây dựng nề nếp chính quy; xây dựng củng cố cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Sau lễ phát động, đại diện cán bộ lãnh đạo BCH quân sự huyện Tuy An, đại diện BCH quân sự các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua đợt cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: