UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hạt Kiểm lâm huyện triển khai công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 10/03/2023

Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn các địa phương tu sửa, cấm các biển cấm lửa tại các khu vực rừng trồng

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, mắc dù thời tiết tương đối ổn định, nhưng đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An phối hợp với UBND xã An Xuân, An Thọ, An Lĩnh tổ chức 03 đợt tuyên truyền cho các hộ trồng rừng tại địa phương về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 45 hộ gia đình, cá nhân có rừng trồng; Cung cấp nội dung các văn bản có liên quan đến Luật Lâm nghiệp cho các địa phương để phát trên đài Truyền thanh cơ sở để nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân theo Luật Lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An còn phối hợp với  các địa phương An Lĩnh, An Thọ, An Xuân, An Nghiệp, An Định, An Ninh Đông tổ chức 06 lượt tuần tra bảo vệ rừng. Kết quả, đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào xảy ra tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, vận chuyển, tiêu thụ, lâm sản qua địa bàn huyện.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An còn hướng dẫn các địa phương và chủ rừng xây dựng phương án bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023; Chủ động cập nhật thông tin cấp dự báo cháy rừng từ trang web: kiemlam.org.vn của Cục Kiểm lâm và trên các phương tiện truyền thông để phổ biến thông tin kịp thời đến các chủ rừng, các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng biết chủ động phòng tránh.

Trong thời gian đến, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác Quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đến các chủ rừng, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn quản lý; Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra kiểm soát các vùng trọng điểm để ngăn chặn, xử lý tình trạng tập kết, mua bán vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn; Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tăng cường phối hợp cùng chính quyền địa phương tuần tra bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên, rừng Phi lao ven biển hiện có; hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, hộ gia đình cá nhân khai thác Lâm sản phải thực hiện đúng theo quy định Luật Lâm nghiệp; Tiếp tục xây dựng phương án bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR năm 2023; củng cố kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR năm 2023 trên địa bàn các xã, thị trấn; Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ, mộc dân dụng, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn. Kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm hoặc không chấp hành theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục: