UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 22/02/2023

Đ/C Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng

và an ninh huyện Tuy An phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng 22/2, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tuy An tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) năm 2022 và triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ giáo dục QP - AN năm 2023.

Trong năm 2022, công tác giáo dục QP - AN tiếp tục được các Cấp ủy, Chính

quyền ở huyện Tuy An chú trọng quan tâm. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã tham mưu và cử các đối tượng 2,3 và 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đạt 100%. Tổ chức giáo dục QP - AN cho gần 3.420 học sinh của 4 trường THPT trên địa bàn. Thực hiện 15 buổi tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo cho 2.600 lượt học sinh, giáo viên và đoàn viên thanh niên. Tổ chức tuyên truyền cá biệt cho hơn 2.815 hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, đã phối hợp với các đơn vị liên quan tam gia đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuy An (TA - 22) đạt loại tốt.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện Tuy An sẽ cử trên 12 cán bộ đối tượng 2 và 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP - AN. Mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho gần 170 đối tượng 4 và  chức sắc, chức việc tôn giáo. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu với công tác giáo dục QP - AN trong tình hình mới.

Đồng thời, cụ thể hóa các văn bản liên quan đến công tác giáo dục QP - AN từ

Trung ương đến địa phương, chú trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong công tác QP - AN đối với cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, thế hệ trẻ, học sinh và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter