UBND huyện Tuy An
Tuy An: Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đảm bảo

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 05/09/2022

Đ/C Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Nội dung diễn tập phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Sáng 3/9, Ban Nội dung, Ban Bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuy An năm 2022 (TA - 22), tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập “TA - 22”.

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực diễn tập “TA - 22”, đợt diễn tập lần này có quy mô lớn và nhiều nội dung, do đó công tác chuẩn bị được triển khai với khối lượng công việc khá cao. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị tại địa phương, nên đến thời điểm này, công tác chuẩn bị diễn tập TA - 22 cơ bản đã hoàn thành. Trong đó, hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập đã hoàn tất, đảm bảo cho hoạt động vận hành diễn tập. Lực lượng phục vụ nội dung thực binh trong diễn tập được huy động đúng, đủ theo biên chế. Hệ thống công sự, trận địa, khu căn cứ chiến đấu, Sở Chỉ huy của các cơ quan được xây dựng theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Điều kiện cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, kỹ thuật, khí tài và công tác hậu cần đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho từng nội dung của đợt diễn tập.

Tại buổi kiểm tra, Ban Nội dung, Ban Bảo đảm yêu cầu các thành viên và khung tập tiếp tục chú trọng kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót trong công tác chuẩn bị diễn tập. Tiếp tục luyện tập các nội dung, tình huống thực binh nhằm tạo sự nhuần nhuyễn, đảm bảo thực hiện, xử lý hiệu quả các tình huống theo kịch bản diễn tập. Chú trọng quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chế độ, chính sách, hậu cần cho lực lượng tham gia diễn tập, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị cũng như thực hành diễn tập.

Ban Nội dung, Ban Bảo đảm diễn tập “TA - 22’ cũng đã xác định, đợt diễn tập lần này không chỉ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng - an ninh tại địa phương, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ, tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter