UBND huyện Tuy An
Tuy An: tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 16/09/2022

Cơ quan chức năng tiếp nhận, thu gom, tiêu hủy các loại VK, VLN, CCHT

Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính và phương tiện giao thông có khả năng diễn biến phức tạp và theo chiều hướng gia tăng. Do vậy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo trên không gian mạng, dịch vụ bưu chính và phương tiện giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Tuy An yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chú trọng tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh thuộc thẩm quyền quản lý nắm vứng, thực hiện nghiêm Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Nghị định 137/2020 NĐ - CP của Chính phủ, về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình, cụm dân cư gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT và tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng VK, VLN, CCHT của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp nhận, thu gom, tiêu hủy các loại VK, VLN, CCHT đảm bảo an toàn, đúng quy định, quy trình của pháp luật. Tổ chức cho thôn, khu phố ký cam kết không còn VK, VLN, CCHT và pháo. Vận động ngư dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, các loại CCHT để đánh bắt thủy hải sản. Không để địa bàn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.

Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và 1 vụ, 3 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép pháo trên không gian mạng dịch vụ bưu chính và phương tiện giao thông.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter