UBND huyện Tuy An
Tuy An: Cơ quan quân sự huyện tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý đơn vị Dự bị động viên năm 2020

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 24/03/2020

Cơ quan quân sự huyện tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý

đơn vị Dự bị động viên năm 2020 trên địa bàn 15 xã, thị trấn.

Cơ quan quân sự huyện Tuy An cho biết: Từ ngày 20-22/3/2020 đơn vị tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý đơn vị Dự bị động viên năm 2020.

Theo đó, trong đợt này cơ quan quân sự huyện Tuy An chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 549 đối tượng là cán quản lý đơn vị Dự bị động viên trên địa bàn 15 xã, thị trấn, với tổng số tiền trên 209 triệu 047 ngàn đồng. Thông qua việc chi trả chế độ cho cán bộ quản lý đơn vị Dự bị động viên, giúp Ban chỉ huy quân sự huyện kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, quân số, tinh thần trách nhiệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh động viên; kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của lực lượng DBĐV; đồng thời duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt quân nhân dự bị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy đơn vị DBĐV, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng DBĐV trong tình hình mới.  

Ngoài ra, việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Sĩ quan dự bị và cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy đơn vị Dự bị động viên còn giúp Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy An nắm chắc số lượng, chất lượng lực lượng dự bị động viên hiện đang được biên chế cho các đơn vị trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter