UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 17/06/2022

Theo phòng Tư pháp huyện Tuy An cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng trong 06 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Qua đó, công tác hòa giải cơ sở đã có những bước phát triển mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư, gắn kết hạnh phúc cho nhiều gia đình, tình làng nghĩa xóm hòa thuận, góp phần giữ vững ổn định ANTT ở địa phương.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn huyện Tuy An có 21 báo cáo viên pháp luật, 147 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 92 tổ hòa giải với 790 hòa giải viên. Phần lớn các tổ hòa giải có từ 7-8 hòa giải viên, là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư, hiểu biết về pháp luật và kinh nghiệm trong công tác hòa giải nên có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân. Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải trong điều kiện dịch Covid 19. Phòng Tư pháp huyện Tuy An hướng dẫn các địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải bằng nhiều hình thức thích hợp để cán bộ và nhân dân trên địa bàn nắm bắt và thực hiện. Nhờ làm tốt công tác hòa giải cơ sở, từ đầu năm đến nay Phòng Tư pháp huyện chưa tiếp nhận một vụ việc nào về tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự và hôn nhân gia đình, giảm đáng kể so cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải, phòng Tư pháp huyện Tuy An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân; thường xuyên tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và các văn bản luật mới ban hành để cập nhật thông tin cho hòa giải viên, tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải nhằm góp phần giữ vững ổn định ANTT ở địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter