UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 25/04/2022

Thượng tá Chu Thái Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện,

Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tuy An phát biểu khai mạc hội nghị

Chiều 21/4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tuy An tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) năm 2021 và triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ giáo dục QP - AN năm 2022.

Với mục tiêu cụ thể hóa các văn bản liên quan đến công tác giáo dục QP - AN từ Trung ương đến địa phương, chú trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong công tác QP - AN đối với cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, thế hệ trẻ, học sinh và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong năm 2022, Hội Đồng Giáo dục QP - AN huyện Tuy An sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho trên 260 đối tượng 2,3 và 4. Mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 39 chức sắc, chức việc tôn giáo. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng  trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục QP - AN nhằm đáp ứng yêu cầu với công tác giáo dục QP - AN trong tình hình mới. Phấn đấu khi kết thúc nhiệm kỳ của Cấp ủy, HĐND các cấp, 100% cán bộ, đảng viên thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP - AN đều hoàn thành chương trình theo quy định.

Được biết, trong năm 2021, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện Tuy An đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 100% đối tượng 2 và 4, 60% cho đối tượng 3. Đưa 100% tổng số giáo viên chuyên trách giảng dạy môn giáo dục QP - AN tại 04 trường THPT trên địa bàn hoàn thành chương trình đào tạo ngắn hạn. Qua kiểm tra, 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác giáo dục QP - AN.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter