UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 08/03/2024

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 7/3/2024, UBND huyện Tuy An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và an ninh năm 2024.

Trong năm 2023, UBND huyện Tuy An đã chỉ đạo lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Đề án của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2021-2025”; kết hợp chặt giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và diễn tập tìm kiếm cứu nạn bảo đảm sát thực tế, hiệu quả và an toàn tuyệt đối; Lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Công tác huấn luyện, luyện tập được tổ chức chặt chẽ; chất lượng huấn luyện được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 và học sinh các trường THPT đạt kết quả tốt đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và học sinh đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, ban ngành, đơn vị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp. Hội đồng GDQP&AN từ huyện đến các xã, thị tấn thường xuyên được củng cố kiện toàn…góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữu vững ANCT, TTAT xã hội trên địa bàn huyện.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện đã ghi nhận những nỗ lực của Ban CHQS huyện, cơ quan thường trực trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác GDQP&AN, cũng như sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, các ngành đoàn thể, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2024, để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật cho sát thực tế, hiệu quả của từng địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: