UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hoàn thành lớp huấn luyện khẩu đội trưởng Pháo binh, Phòng không cho lực lượng dân quân tự vệ xã, thị trấn

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 01/04/2021

Các khẩu đội trưởng Pháo binh đang thực hành các thao tác bắn súng ĐKZ 82mm.

Theo cơ quan quân sự huyện Tuy An cho biết: từ ngày 23-28/3/2021, Cơ quan quân sự huyện tổ chức lớp huấn luyện khẩu đội trưởng Pháo binh, Phòng không cho 50 cán bộ binh chủng khẩu đội trưởng Pháo binh, Phòng không thuộc lực lượng dân quân tự vệ xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian trên, cùng với tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật DQTV, Pháp lệnh DBĐV; về đường lối, chính sách đối ngoại, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, lớp tập huấn luyện còn đi sâu nghiên cứu về tính năng, cấu tạo và chiến thuật khi sử dụng súng cối 60, 82mm và súng ĐKZ trong chiến đấu; phương pháp và các bước chuẩn bị chiến đấu của các khẩu đội khi bắn các loại mục tiêu…Hướng dẫn soạn thảo kế hoạch chiến đấu phòng không trong tác chiến khu vực phòng thủ huyện; tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật súng máy phòng không 12,7mm, pháo phòng không 37mm; hiệp đồng khẩu đội súng máy phòng không trong chiến đấu…Kết qủa, qua huấn luyện có 100% cán bộ khẩu đội trưởng Phòng không, Pháo binh đạt yêu cầu, trong đó, có 15% đạt loại giỏi, 60% đạt loại khá.

        Thông qua huấn luyện, nhằm trang bị cho cán bộ binh chủng khẩu đội trưởng Pháo binh, Phòng không nắm và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; từ đó, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với tình hình thực tế ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter