UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2022

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 21/04/2022

Tang vật Súng cồn và đạn bi được cơ quan chức năng thu giữ

 

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. UBND huyện Tuy An vừa có văn bản chỉ đạo các Ban, ngành, trường học, Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Tuy An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã thị trấn, Thủ trưởng các Ban, ngành, trường học, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ (gọi tắt là Luật số 14/2017/QH14) và Luật sử đổi bổ sung một số diều Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ có hieuj lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức để cán bộ, công nhân viên chức, học sinh và nhân dân nắm vững chấp hành tốt pháp luật về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm tích cực vận động nhân dân tự giác giao nộp và tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ cho cơ quan chức năng.

Các ngành chức năng thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ.

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đơn vị, các hội đoàn thể của huyện đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý biết và thực hiện, vận động người thân tự giác giao nộp và không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an huyện, cơ quan Quân sự huyện, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ trong cán bộ, nhân dân và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Tổ chức ký cam kết không sử dụng chất nổ để đánh bắt thủy sản; tổ chức tiếp nhận, thu gom, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ đảm bảo an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

UBMTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền Đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép và tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT góp phần đảm bảo ANTT, TTATXH, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter