UBND huyện Tuy An
Tuy An: Khai mạc lớp huấn luyện dân quân binh chủng Phòng không, Pháo binh, Trinh sát năm 2020

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 22/05/2020

Quang cảnh: Đồng chí Đặng Thanh Trúc, phó Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện khai mạc lớp huấn luyện.

Sáng ngày 21/5/2020, Cơ quan quân sự huyện Tuy An khai mạc lớp huấn luyện dân quân binh chủng Phòng không, Pháo binh, Trinh sát năm 2020 cho trên 120 lực lượng dân quân trên địa bàn 15 xã, thị trấn.

Trong thời gian huấn luyện 12 ngày (từ ngày 21/5–01/6/2020), các dân quân binh chủng gồm: Phòng không, Pháo binh, Trinh sát được nghe truyền đạt các nội dung về giáo dục chính trị, pháp luật gồm: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển Việt Nam và địa phương; Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Cùng với tìm hiểu về chính trị tư tưởng, pháp luật, lực lượng dân các binh chủng còn được nghiên cứu nội dung về huấn luyện quân sự gồm: Quân sự chung như điều lệnh hàng ngũ, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương, bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Các nội dung huấn luyện chuyên ngành như tìm hiểu và sử dụng súng máy PK 12,7mm; đạn và bảo quản, hỏng hóc thông thường, nguyên nhân nhân cách sử trí; hiệp khẩu đội chuẩn bị chiến đấu; hành động chiến đấu của khẩu đội, trung đội; vị trí, chức năng, nhiệm vụ của DQTV phòng không; Trung đội súng máy phòng không phục kích, đón lõng mục tiêu bay thấp; thực hành chiến đấu; Các nội dung huấn luyện chuyên đề về Phòng không, Pháo binh, Trinh sát.

Thông qua huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng dân binh chủng Phòng không, Pháo binh, Trinh sát hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời huấn luyện thành thạo kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ binh chủng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí binh chủng. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter