UBND huyện Tuy An
Bộ CHQS tỉnh Phú Yên: Kiểm tra chi trả chế độ, chính sách, cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác cho tiểu đội Dân quân Thường trực cấp xã trọng điểm về Quốc phòng và Tổ

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 17/11/2023

Thượng tá Huỳnh Tấn Dân, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra cơ quan quân sự huyện.

Sáng ngày 16/11/2023, Đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Huỳnh Tấn Dân, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chi trả chế độ, chính sách, cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác cho tiểu đội Dân quân Thường trực cấp xã trọng điểm về Quốc phòng và Tổ Dân quân trực bảo vệ trụ sở UBND cấp xã không trọng điểm về quốc phòng theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh tại Ban CHQS huyện Tuy An, Phú Yên.

Sau khi kiểm tra tại Ban CHQS huyện Tuy An và kiểm tra thực tế tại Ban CHQS xã trọng điểm về quốc phòng. Đoàn đã nhận xét đánh giá: Trong năm 2023, Ban CHQS huyện tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh. Đồng thời chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định. Các đơn vị đã tổ chức triển khai định mức tiền ăn cơ bản theo chế độ tiền ăn bộ binh 65.000đ/người/ngày theo Thông tư số 168/TT-BQP ngày 18/12/2021 của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên vẫn còn có đơn vị hỗ trợ tiền ăn theo mức 62.000đ và có một số đơn vị chưa hỗ trợ tiền ăn.

Về Phụ cấp ngày công lao động: Hiện nay các đơn vị vẫn tổ chức, triển khai thực hiện ở định mức chi trả theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng là 119.200 đồng/người/ngày, chưa thực hiện mức tiền ăn mới, lương cơ sở 1.800.000 đồng tương ứng ngày công lao động là 144.000 đồng/người/ngày, thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2023. Đoàn công tác cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của các đơn vị, thảo luận về nguyên nhân và phương hướng, biện pháp khắc phục.

Kết luận đượt kiểm tra, Thượng tá Huỳnh Tấn Dân, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức khắc phục các điểm còn tồn tại mà đoàn kiểm tra chỉ ra; xây dựng bổ sung Kế hoạch xây dựng lực lượng, tổ chức chi trả chế độ, chính sách cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác cho cho Dân quân theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh bảo đảm đúng, đủ theo quy định./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: