UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện điểm mô hình “2 gặp 03 biết”

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 17/06/2022

Quang cảnh Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “2 gặp 03 biết” tại xã An Hòa Hải

Cơ quan Thi hành án hình sự  - Công an huyện Tuy An vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) triển khai thực hiện mô hình “2 gặp 03 biết” trong công tác hòa nhập và thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đây là địa phương được chọn thực hiện điểm mô hình nhằm rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện rộng khắp tại 14 xã, thị trấn còn lại trên địa bàn toàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số Chương, Điều khoản của Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, như tổ chức tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc sau khi có kết quả thẩm định nhất trí đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân. Hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng. Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Trách nhiệm của các Bộ, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng…

Đây là mô hình nhằm góp phần giúp đỡ người lầm lỡ chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm tái hòa nhập cộng đồng. Tạo điều kiện để họ có cơ hội làm lại cuộc đời, tăng gia lao động sản xuất, tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, mô hình còn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, Tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong việc phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù, hoặc người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Phát huy vai trò tự quản của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter