UBND huyện Tuy An

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 23/08/2023

UBND huyện Tuy An vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chỉ thị số 01/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Theo chỉ tiêu, trong năm 2023, mỗi hộ gia đình trên địa bàn huyện phải có ít nhất 1 người được tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH). 100% người làm công tác PCCCtại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC - CNCH. Mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay. 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện một số chỉ tiêu trên còn thấp, nhất là chỉ tiêu vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của Tổ liên gia an toàn về PCCC.

Trước tình hình này, UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, của UBND tỉnh và của huyện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Chú trọng công tác thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC tại nơi làm việc, các cơ sở, khu dân cư thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý để kịp thời khắc phục những sơ hở, tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC. Vận động, đề nghị hộ gia đình cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý gương mẫu tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay tại nhà ở hộ gia đình.

Các xã, thị trấn trên địa bàn phấn đấu đến ngày 31/8/2023, 100% Tổ liên gia an toàn PCCC hoàn thành việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH. Đến ngày 30/9/2023 có ít nhất 50% và đến ngày 31/12/2023 có 100% nhà ở hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay. Đến ngày 31/10/2023, 100% đại diện hộ gia đình được tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC - CNCH. 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC được kiểm tra, đánh giá theo quy định.  

Khắc Nho   


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter