UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 22/02/2023

Cán bộ Công an huyện Tuy An hướng dẫn thành viên mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” sử dụng công cụ chữa cháy

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

Theo đó, UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan chức năng, Chính quyền 15 xã, thị trấn chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn (CNCH) là nhiệm vụ cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC - CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm về PCCC - CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Xây dựng, kiện toàn, củng cố nhân lực, cơ sở vật chất cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực chất. Tăng cường các nguồn lực để xây dựng, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC - CNCH. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC - CNCH phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm về PCCC - CNCH, nhất là các trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình đưa công trình, cơ sở vào sử dụng không đảm bảo các điều kiện về PCCC.

Phấn đấu từ nay đến ngày 30/6/2023 hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên và xe chữa cháy không tiếp cận được phải có “Điểm chữa cháy công cộng”.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter