UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian đến

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 29/03/2021

Để thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông từ 05-10% về số vụ, số người chết, số người bị thương; Chủ tịch UBND huyện Tuy An vừa có văn bản yêu cầu Thành viên Ban ATGT huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phải tập trung phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian đến với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắt giao thông giai đoạn 2019-2021.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra trong Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT trong toàn xã hội để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tôn trọng người thực thi công vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các Hội, đoàn thể (Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Nông dân) tham gia bảo đảm TTATGT… nhân rộng các mô hình tự quản có hiệu quả để tiếp tục vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm TTATGT.

Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục triển khai Mô hình “Văn hóa giao thông trong trường học” trên địa bàn huyện.

UBND các xã, thị trấn sử dụng các biện pháp và phói hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo TTATGT tại địa phương mình.

Được biết: Tính từ ngày 16/12/2020-29/3/021 trên địa bàn huyện đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 11 người, thiệt hại tài sản khoảng 88,5 triệu đồng./.

Hoàng Anh,

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter