UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 23/06/2022

           Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Tuy An nói riêng tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia và Cục kiểm lâm trong thời gian tới nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, có lúc đến 40 độ, lớp thảm thực bì khô đễ bắt lửa và phát thành đám cháy lớn khó kiểm soát. Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hạn chế đến mức thấp nhất do cháy rừng xảy ra. Ngày 20/6/2022, UBND huyện Tuy An có Công văn yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ rừng khẩn trương thực hiện ngay một số biên pháp cấp bách sau:

          Tăng cường các biện pháp cấp bách, chỉ đạo quyết liệt trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ, công nhân viên chức, và tầng lớp nhân dân về nôi dung luật phòng cháy chữa cháy, nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, của UBND tỉnh Phú Yên về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

           UBND các xã, thị trấn và chủ rừng tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của UBND huyện. Chủ động phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân sống trong rừng, gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 tại các vùng trọng điểm khi dự báo cấp cháy rừng từ cấp III đến cấp V.

          Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng thông báo nhanh cấp dự báo cháy rừng và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng.

         Công an huyện, Cơ quan quân sự huyện và Đồn biên phòng An Hải tiến hành kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ ở một số cơ quan, đơn vị và cơ sở trọng điểm trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống cháy. Đồng thời khắc phục những sai phạm, sơ hở thiết sót có thể gây ra cháy.

           UBMTTQ Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể như: Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào sâu rộng trong toàn thể hội viên, Đoàn viên và nhân dân về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng./.

                                                                                                                Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter