UBND huyện Tuy An
Tuy An: Cơ quan quân sự huyện tổ chức lớp tập huấn cán bộ năm 2023

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 16/01/2023

Đồng chí Chu Thái Quang, Chỉ huy Trưởng cơ quan quân sự huyện Tuy An phát biểu bế mạc lớp tập huấn.

Cơ quan quân sự huyện vừa tổ hoàn thành lớp tập huấn cán bộ năm 2023 cho cán bộ cơ quan quân sự huyện, Ban CHQS 15 xã, thị trấn và 03 đơn vị tự vệ cơ quan trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 8/01 đến ngày 10/01/2023, các học viên được học tập, tiếp thu các nội dung như: Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý và tổ chức đấu tranh của cơ quan tham mưu; công tác quản lý tư tưởng quân nhân Việt Nam; một số nội dung cơ bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong LLCT; những điểm mới Quy định 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật Đảng, đảng viên. Các chuyên đề: Nội dung cơ bản về một số điểm mới trong pháp lệnh số 02/2020/UBTV QH 14, ngày 9/12/2021 của UBTV QH khóa XIV và Nghị quyết 131/NQ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Hồ sơ, thủ tục quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện công tác hậu cần cấp xã, phường, thị trấn; nội dung, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; Chỉ thị 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức phương pháp huấn luyện một bài điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; một số nội dung cơ bản của Thông tư 84/2020/TT-BQP, ngày 30/6/2020 của BQP quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của Quân nhân dự bị; thống nhất một số nội dung: Xây dựng kế hoạch huấn luyện cấp Ban CHQS huyện, Ban CHQS xã, thị trấn, đơn vị tự vệ; Kế hoạch thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ; Quy cách soạn thảo giáo án huấn luyện quân sự; thứ tự, nội dung tiến hành các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ cán bộ cơ quan quân sự huyện, Ban CHQS 15 xã, thị trấn và 03 đơn vị tự vệ cơ quan; thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp về công tác quân sự, quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, phương pháp tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, công tác DQTV, giáo dục quốc phòng an ninh, phòng thủ dân sự năm 2023./.

Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter