UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 06/02/2023

Lãnh đạo huyện Tuy An khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

trong thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ năm 2022

UBND huyện Tuy An vừa tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ, về công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện Tuy An đã thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đáng chú ý đã phối hợp tuyên truyền, vận động hơn 12.000 học sinh, người dân, chủ hộ gia đình sản xuất, kinh doanh phương thức, hoạt động của các loại tội phạm nhằm có biện pháp phòng, ngừa và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia khai thác thủy sản trên biển theo Luật Thủy sản năm 2017. Phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả đợt diễn tập khu vực chiến đấu phòng thủ “TA 22” và huấn luyện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng vũ trang của huyện.

Trong năm 2023, huyện Tuy An tiếp tục chỉ đạo và lãnh đạo 3 lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị định 03/2019 của Chính phủ. Trong đó, chủ động kiểm tra, xác minh và trao đổi, cung cấp thông tin. Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch trong công tác bảo đảm an ninh chính trị. Đồng thời, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự nhằm góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện Tuy An khen thưởng 8 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter