UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 19/05/2020

 Đ/C Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện khen thưởng

các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tuy An vừa tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Mặc dù bị ảnh hưởng dịch COVID - 19, nhưng công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2020 tiếp tục được cả hệ thống chính trị ở huyện Tuy An quan tâm. Đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Luật NVQS, các văn bản hướng dẫn thi hành đến với các tầng lớp nhân và thanh niên trong độ tuổi tham gia nhập ngũ. Các bước đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, phát lệnh gọi nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ và đúng Luật NVQS quy định. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Kết quả, huyện Tuy An đã thực hiện giao quân 272 thanh niên, trong đó có 05 đảng viên cho 08 đơn vị Quân đội và Công an, đạt 100% chỉ tiêu của tỉnh giao.

Trong thời gian đến, huyện Tuy An tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký tuổi 17 và quản lý chặc chẽ thực lực công dân trong độ tuổi từ 18 - 25, công dân tuổi 26, 27 có trình độ cao đẳng, đại học để chuẩn bị nguồn tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2021 và các năm tiếp theo, nhằm góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, bao che và cản trở việc thi hành Luật NVQS theo quy định.

Dịp này, Hội đồng NVQS huyện Tuy An khen thưởng 8 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020./.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter