UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tuyên truyền chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 26/08/2022

Các hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô ký cam kết chấp hành pháp luật

về an toàn giao thông và thực hiện hoàn thành nghĩa vụ khai báo thuế

Ngày 24/8, Công an huyện Tuy An phối hợp Chi cục Thuế Tuy An - Đồng Xuân tổ chức tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô ở xã An Xuân (huyện Tuy An) chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế.

Tại đây, 10 hộ cá thể kinh doanh vận tải bằng ô tô đã được cán bộ  Công an huyện Tuy An và Chi cục Thuế Tuy An - Đồng Xuân phổ biến một số quy định về chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. quy định sử dụng xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải đáp ứng các điều kiện tham gia giao thông theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 53, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 55 của Luật giao thông đường bộ. quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Cùng với đó, cán bộ Chi cục Thuế Tuy An - Đồng Xuân tập trung tuyên truyền hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô chính sách pháp luật về Thuế và trách nhiệm của hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật….nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách, tạo môi trường bình đẳng trong hoạt động kinh doanh và góp phần làm tăng thu ngân sách tại địa phương.

Tại buổi tuyên truyền, 10 hộ cá thể kinh doanh vận tải bằng ô tô ở xã An Xuân đã ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện hoàn thành nghĩa vụ khai báo thuế.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter