UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục chú trọng nâng cao các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 14/06/2022

Hội khuyến học thị trấn Chí Thạnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trong năm học 2021-2022.

Theo Hội Khuyến học huyện Tuy An cho biết: Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác Khuyến học từ huyện đến cơ sở được các cấp hội chú trọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Khuyến học, Khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Hiện nay, toàn huyện có 15/15 Hội Khuyến học, với 13.097 hội viên, tăng 604 hội viên so cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp Hội Khuyến học ở huyện Tuy An vẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và xây dựng củng cố phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng. Đến nay, toàn huyện có 14.809 Gia đình đăng ký gia đình học tập; 82 Dòng họ đăng ký dòng họ học tập; 72 đơn vị đăng ký Đơn vị học tập; 76 thôn, khu phố đăng ký Cộng đồng học tập và 15 Trung tâm học tập cộng đồng thành lập được 24 câu lạc bộ khuyến học. Để giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến trường, không bỏ học, cùng nguồn hỗ trợ từ ngân sách và sự đóng góp của toàn xã hội trên 1 tỷ 442 triệu đồng, các cấp hội Khuyến học đã khen thưởng 1.788 học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt với số tiền trên 344,2 triệu đồng; trao 222 suất học bổng cho học sinh với số tiền 215,9 triệu đồng và hỗ trợ cho 821 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 418,8 triệu đồng.

 Trong những tháng còn lại năm 2022, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại địa phương và phấn đấu đến cuối năm 2022, phát triển hội viên mới đạt 10% trở lên so với dân số; Hội Khuyến học các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter