UBND huyện Tuy An
KẾT QUẢ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ĐỢT 1 NĂM 2020 (dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo)

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 29/07/2020

Vừa qua, bắt đầu từ tháng 2, các hoạt động sáng kiến của đợt 1 dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 đã được triển khai thực hiện. Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến huyện là Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiếp nhận 234 hồ sơ sáng kiến từ các đơn vị trường học thuộc các bậc học từ Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện gửi về đăng ký đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện, cấp tỉnh. Trong đó, có 04 sáng kiến đăng ký đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh và 230 sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện.

Bộ phận chuyên môn đã tổng hợp, phân loại các hồ sơ sáng kiến thành 21 bộ môn, lĩnh vực khác nhau. Phòng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định thành lập 21 Hội đồng chuyên môn để thẩm định và đánh giá hồ sơ sáng kiến trước khi đưa ra Hội đồng sáng kiến huyện xét duyệt, và tham mưu UBND huyện ra Quyết định công nhận sáng kiến cấp huyện.

Đối với 04 sáng kiến đăng ký cấp tỉnh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tổ chức họp Hội đồng chuyên môn và tham mưu Hội đồng sáng kiến cấp huyện tổ chức họp xét ngày 15/5/2020 và kết quả có 03 sáng kiến đạt cấp huyện và 01 sáng kiến không đạt cấp huyện. Đã tham mưu UBND huyện ra Quyết định công nhận sáng kiến cấp huyện đối với 03 sáng kiến có kết quả đạt. Trong 03 sáng kiến đạt cấp huyện có 01 sáng kiến dừng mức độ đạt cấp huyện và 02 sáng kiến tiếp tục gửi vào Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh để công nhận sáng kiến cấp tỉnh đó là: đề tài sáng kiến Kinh nghiệm quản lý nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học ở Trường tiểu học Nguyễn Hữu Thọ” của tác giả Phạm Thị Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ và đề tài sáng kiến “Thiết kế và vận dụng một số trò chơi trong giờ học Tiếng Việt lớp 5 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh qua đó giáo dục bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và kĩ năng sống” của tác giả Nguyễn Quang Cường, Giáo viên Trường Tiểu học An Hòa số 2. Và 02 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đã được gửi vào Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên – Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, hiện nay đang chờ họp xét.

Đối với 230 sáng kiến còn lại, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tổ chức các Hội đồng chuyên môn họp thẩm định, đánh giá trong 04 ngày: ngày 9/6/2020; ngày 11/6/2020; ngày 12/6/2020 và ngày 15/6/2020. Và ngày 08/7/2020, các sáng kiến tiếp tục đưa ra Hội đồng sáng kiến huyện họp xét duyệt, tại cuộc họp Hội đồng đã thảo luận, xem xét kết quả từ các Hội đồng chuyên môn. Qua phân tích đánh giá và kết quả bỏ phiếu kín. Hội đồng thống nhất 150 sáng kiến đạt và 80 sáng kiến không đạt. Hội đồng sáng kiến huyện đã tham mưu UBND huyện ra Quyết định công nhận sáng kiến cấp huyện bổ sung đợt 1 năm 2020 (dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo) cho 150 sáng kiến cấp huyện.

Như vậy, tổng số sáng kiến được UBND huyện công nhận sáng kiến cấp huyện của đợt 1 năm 2020 (dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo) là 153 sáng kiến./.

Hà Viễn


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter