UBND huyện Tuy An
Tuy An: Đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 23/06/2022

Chủ tịch UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt các nội dung đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra trên địa bàn an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, đúng Quy chế thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các trường THPT, trường THCS &THPT và các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định, thực chất, phản ánh đúng chất lượng giáo dục của nhà trường. Tổ chức bồi dưỡng, ôn luyện cho học sinh lớp 12 một cách khoa học, hiệu quả để học sinh có kiến thức và tâm thế tham dự Kỳ thi hiệu quả. Quán triệt cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, những người tham gia tổ chức Kỳ thi thực hiện đúng quy định về Quy chế thi và các quy định, văn bản hướng dẫn có liên quan. Xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi.

          Tăng cường công tác bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Kịp thời giải thích cho nhân dân không được tụ tập đông người ở những nơi tổ chức điểm thi, làm ảnh hưởng đến công tác thi. Triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, các loại dịch bệnh khác và công tác chăm sóc y tế cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi và thí sinh tham gia dự thi. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu vực có tổ chức thi. bảo đảm việc cung cấp điện liên tục cho các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi. Tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, học sinh khuyết tật tham gia Kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hoặc đi lại khi tham gia dự thi.

Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 - 8.7.2022.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter