UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu mỗi xã, thị trấn có từ 60 công dân trở lên được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 16/12/2022

Đ/C Lê Như Nghi, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tuy An tặng giấy khen của Hội Khuyến học huyện cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong  công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022

Sáng 15/12, Hội Khuyến học huyện Tuy An tổng kết  công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều yếu tố khách quan gây bất lợi, nhưng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Tuy An tiếp tục được củng cố và phát triển. Toàn huyện đã phát triển mới được hơn 2.085 hội viên Hội Khuyến học, nâng tổng số hội viên Hội Khuyến học trong toàn huyện hiện có gần 13.600 người, chiếm tỷ lệ 9,68 % so với dân số. Các cơ sở Hội trên địa bàn đã phối hợp cùng Chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình kịp thời ngăn chặn 60 học sinh có nguy cơ bỏ học để tiếp tục học tập. Vận động gần 50 học sinh, trong đó có 32 học sinh khuyết tật bỏ học trở lại lớp. Vận động gần 170 giáo viên dạy thêm không thu tiền cho 295 học sinh nghèo. Đã có hàng chục lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức trao học bổng, hỗ trợ và khen thưởng 6.730 học sinh nghèo “vượt khó học giỏi”, học sinh có thành tích cao trong học tập. Trong năm, toàn huyện có 620 công dân được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”, hơn 16.960  gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, gần 120 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 86/90 thôn, khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập” và 72 đơn vị công nhận “Đơn vị học tập”.

Trong năm 2023, Hội Khuyến học huyện Tuy An tiếp tục  quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các  Chương trình, Quyết định, Kế hoạch của Trung  ương, của tỉnh và của huyện về  đẩy mạnh công tác khuyến học; khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021- 2030. Chú trọng nhân rộng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn. Phấn đấu mỗi xã, thị trấn có từ 60 công dân trở lên được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”. Phát triển hội viên Hội Khuyến học trong các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể, các thôn, khu phố đạt từ 12 - 15%...

Nhân dịp này, Hội Khuyến học huyện Tuy An khen thưởng 3 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong  công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter