UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hội Khuyến học huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 12/07/2023

Ông Lê Như Nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng 12/7/2023, Hội Khuyến học huyện Tuy An tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đã đạt được một số kết quả nổi bật, các phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh từ huyện đến cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phát triển được 1.674 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 15.271 hội viên. Các cấp Hội đã phát động 18.710 gia đình đăng ký gia học tập, 144 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, 8.853 công dân đăng ký công dân học tập, 90 thôn, khu phố đăng ký cộng đồng học tập, 72 cơ quan, đơn vị đăng ký đơn vị học tập. Bên cạnh đó, 15 Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn ngày càng phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác xây dựng quỹ khuyến học cũng được các cấp Hội quan tâm, đến nay, tổng số quỹ khuyến học toàn huyện là 1 tỷ 193 triệu đồng đã tổ chức trao học bổng khuyến học, khuyến tài 340 học sinh hiếu học với tôgnr số tiền trên 395 triệu đồng, hỗ trợ cho 1.096 học sinh nghèo với số tiền trên 342,5 triệu đồng, khen thưởng cho 2.771 học sinh giỏi với tổng số tiền trên 433 triệu đồng, hỗ trợ cho14giaos viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 7,7 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Công tác xây dựng củng cố tổ chức, phát triển hội viên; tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động khuyến học, khuyến tài; chú trọng xây dựng cán bộ hội; tiếp tục nhân rộng các điển hình trong hoạt động khuyến học, khuyến tài và đề nghị hội khuyến học huyện trong thời gian đến cần tập trung những công tác trọng tâm của Hội trong 6 tháng cuối năm 2023 như: Phát triển mới Hội viên; xây dựng, củng cố tổ chức Hội; xây dụng quỹ khuyến học; phát động đăng ký và tổ chức xét công nhận những danh học tập như: Gia đình, dòng họ học tập; cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, khu phố học tập nhằm phấn đấu đạt các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra trong năm 2023./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: