UBND huyện Tuy An
Tuy An; Thực hiện hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 24/07/2020

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục - đào tạo làm việc với Ban Chỉ đạo PCGD - XMC huyện Tuy An

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục - đào tạo vừa tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD - XMC) năm 2019 tại huyện Tuy An.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCGD - XMC huyện Tuy An, trong năm 2019, địa phương đã huy động 2.220 trẻ 05 tuổi ra lớp mẫu giáo, đạt tỷ lệ 100%. Có 2.214 trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, đạt tỷ lệ 99,9%. 3.284 trẻ được hưởng chế độ ăn trưa và trên 2.000 trẻ được hỗ trợ chi phí học tập, hoặc được giảm học phí. Đối với PCGD tiểu học, đã huy động được trên 2.200 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, đạt tỷ lệ 100%. Gần 18.000 trẻ từ 14 - 16 tuổi được tiếp cận giáo dục, trong đó có 150 trẻ là người dân tộc thiểu số và khuyết tật, đạt tỷ lệ 100%. Đối với PCGD trung học cơ sở, thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 được 1.905 học sinh, đạt tỷ lệ 99,4%. Đã có gần 6.720 thanh thiếu niên từ 15 - 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 87,6%. Toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn đạt XMC mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và có 14/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học mức độ 2.

Trong thời gian tới, huyện Tuy An phấn đấu giữ xứng chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Không có học sinh bỏ học đối với bậc tiểu học và đưa tỷ lệ học sinh bậc trung học cơ sở xuống dưới 1%. Hiệu quả đào tạo bậc tiểu học và trung học cơ sở đạt từ 87% trở lên. Phấn đấu 15/15 xã, thị trấn giữ vững PCGD tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2.

Đoàn công tác của Bộ GD - ĐT đã đánh giá cao sự quan tâm của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở huyện Tuy An trong công tác PCXD - XMC tại địa phương. Đồng thời mong rằng huyện Tuy An tiếp tục chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp học. Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong giáo dục và vận động học sinh bỏ học trở lại trường lớp. Quan tâm bồi dưỡng các chuẩn cho giáo viên và duy trì, nâng chất chuẩn PCGD các cấp ở địa phương đã đạt được./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter