UBND huyện Tuy An
Tuy An: Trường Tiểu học An Định tổ chức Diễn dàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” năm học 2023-2024

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 24/01/2024

Các Tiểu phẩm của các em được xây dựng phản ảnh thực trạng bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp.

Sáng ngày 22/1/2024, Trường Tiểu học An Định tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” năm học 2023-2024.

Tại Diễn đàn, các Tiểu phẩm của các em được xây dựng để giao lưu, trao đổi, chia sẻ về vấn đề xây dựng tình bạn đẹp; Các biểu hiện của bạo lực học đường; Nguyên nhân, thực trạng của bạo lực học đường; Giải pháp, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường hiện nay. “Xây dựng tình bạn đẹp-Nói không với bạo lực học đường” năm học 2023-2024. Nhằm giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh. Góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong các trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thông qua các Tiểu phẩm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các bạn học sinh giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Đồng thời góp phần giúp cho các em có cái nhìn đúng đắn, có hành vi chuẩn mực, có lối suy nghĩ tích cực với bạn bè trong và ngoài nhà trường./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: