UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai Chương trình sức khỏe học đường, giai đoạn 2021 - 2025

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 28/03/2022

Trường học có tổ chức bữa ăn học đường đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Chương trình sức khỏe học đường, giai đoạn 2021 - 2025.

Với mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe của học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, nhằm đảm bảo phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, Chương trình sức khỏe học đường, giai đoạn 2021 - 2025 được huyện Tuy An triển khai thực hiện với 5 nhóm nội dung, trong đó phấn đấu sẽ có 85% trường học bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo quy định. 50% trường học thực hiện đánh giá phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần cho học sinh. 75% trường học cung cấp đủ nước uống và sinh hoạt, các hoạt động khác trong trường học. 100% trường học đạt tiêu chuẩn an toàn. 90% trường học bố trí ít nhất 1 khu vực đảm bảo các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao theo quy định. 85% trường học tổ chức hoạt động vận động thể lực phù hợp cho học sinh thông qua hoạt động thể thao ngoại khóa, hoặc hình thức Câu lạc bộ thể thao. 100% trường học có đủ giáo viên giáo dục thể chất và tổ chức thi đấu thể thao định kỳ theo quy định.

100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn cho học sinh thông qua các giờ học chính khóa, hoặc hoạt động ngoại khóa. 100% trường học có tổ chức bữa ăn học đường, hoặc căn tin trường học phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm. 60% trường học có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn theo quy định.

100% học sinh được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần. Được giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn. 50% học sinh phổ thông được phổ biến, tư vấn sức khỏe tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi. 95% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học. 60% trường học triển khai hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý, theo dõi, thống kê, đánh giá về sức khỏe học sinh và phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng thực đơn cho học sinh. 95% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, theo dõi và thống kế, đánh giá sức khỏe học sinh trong trường học.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter