UBND huyện Tuy An
Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 (đợt 1)

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 06/01/2023

Hình ảnh Đoàn kiểm tra đang kiểm tra các hộ sản xuất rau trên địa bàn xã An Thạch

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-NN ngày 30/12/2022 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023.

Ngày 04/01/2023, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn chất lượng nông lâm thủy sản do Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…trên địa bàn huyện nhằm giám sát và phát hiện sớm dịch bệnh xảy ra trên đối tượng kiểm tra để có biện pháp phòng chống kịp thời; đồng thời, phổ biến các kiến thức cơ bản về công tác VSATTP, quy trình công nghệ, các tiêu chuẩn về chất lượng đến các cơ sở .

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 06 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản… không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tuy An. Trong đó: Thị trấn Chí Thạnh 04 cơ sở, xã An Thạch 02 cơ sở. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh thú y theo quy định; đồng thời, Đoàn đã nhắc nhở các cơ sở thực hiện tốt công tác truy suất nguồn gốc và thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo qui định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Lê Hạnh


Các tin cùng chuyên mục: