UBND huyện Tuy An
Chi cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 14/02/2020

 Theo Chi cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân cho biết: Trong năm 2019, riêng trên địa bàn huyện Tuy An, Chi cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân đã triển khai tích cực nhiều biện pháp để đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn vào ngân sách nhà nước nhằm tạo sự công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.

 Theo đó, để thực hiện tốt công tác này, Chi cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân đã phát hành 9.018 thông báo nợ thuế và tiến hành thực hiện đôn đốc thu 735 lượt doanh nghiệp và hộ kinh doanh nợ thuế. Trong đó, đôn đốc trực tiếp bằng biên bản 57 lượt và đôn đốc qua điện thoại 678 lượt; Cưỡng chế qua tài khoản Ngân hàng 22 trường hợp, cưỡng chế bằng hình thức thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng 03 trường hợp, kiến nghị cơ quan chức năng thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 03 trường hợp, công khai thông tin người nợ thuế trên Webside Cục Thuế Phú Yên 28 trường hợp. Kết quả đã thu được 10 tỷ 330 triệu đồng tiền thuế nợ. Trong đó, nợ năm 2018 thu được 2,9/3,3 tỷ, đạt 90%; nợ phát sinh năm 2019 thu được 7,4/13,5 tỷ, đạt 55%.

Trong năm 2020, Chi cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế trên địa bàn huyện Tuy An. Duy trì và củng cố hoạt động Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn; Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế còn nợ thuế; Đẩy mạnh việc thực hiện công khai thông tin người nộp thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; Đôn đốc người nộp thuế có số tiền thuế phát sinh lớn nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, hạn chế không để phát sinh thêm nợ mới. Đảm bảo số thuế nợ đến cuối năm 2020 không quá 5% tổng thu ngân sách./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter