UBND huyện Tuy An
Tuy An: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 14/04/2021

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, phó Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các đơn vị có thành tích trong qúy I/2021.

Sáng ngày 14/4/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuy An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021. 

Trong quý I năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Tuy An đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và của huyện triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chích sách của nhà nước về tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH. Đồng thời triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tín dụng đảm bảo có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các đối tượng. Tổng nguồn vốn cho vay đến ngày 31/3/2021 đạt trên 35,2 tỷ đồng với 846 lượt khách hàng được vay vốn. Nâng tổng dư nợ đến nay lên 418,7 tỷ đồng, với 14.709  lượt khách hàng được vay vốn, đạt 100% so với kế hoạch năm và tăng 3% so với đầu năm. Nợ quá hạn đến 31/3/2021 gần 784 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,19%, giảm 162 triệu đồng so với đầu năm. Trong quý I năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn, các hội đoàn thể, tại các tổ tiết kiệm và vay vốn, qua đó đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót phát sinh, góp phần thực hiện tốt lịch giao dịch tại địa phương.  

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Tuy An yêu cầu các ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội tới người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn  huyện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các phiên giao dịch xã, thị trấn để nắm bắt những tồn tại, vướng mắc và có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm giảm tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu xảy ra. Nhân dịp này, 04 địa phương gồm An Thọ, An Mỹ, An Hiệp và An Lĩnh được Ngân hàng CSXH tỉnh khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quý I năm 2021./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: