UBND huyện Tuy An
Tiếp tục tổ chức đấu thầu chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Phú Yên.

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 13/04/2021

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phát triển và Quản lý chợ huyện Tuy An đã tổ chức đấu thầu chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh đối với các chợ: Chợ Giã xã An Ninh Tây.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển và Quản lý chợ huyện Tuy An – Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiếp nhận 06 hồ sơ dự thầu gồm: Hợp tác xã khai thác quản lý chợ Ánh Ngọc (địa chỉ: thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, huyện Tuy An); Công ty TNHH Ngọc Hoang (địa chỉ: thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An); Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Tấn Cường (địa chỉ: thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An); Công ty TNHH Xây dựng Phúc Lê Gia (địa chỉ: thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An); Công ty TNHH Xây dựng Cẩm Tiên (địa chỉ: thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An); Công ty TNHH Egreen (địa chỉ: thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An).

        Kết quả chấm thầu gói thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Giã, xã An Ninh Tây như sau: Hợp tác xã khai thác quản lý chợ Ánh Ngọc (địa chỉ: thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, huyện Tuy An) đã trúng thầu chợ Giã xã An Ninh Tây với giá nhận thầu là 55.600.000 đồng/năm (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng/năm) (giá mời thầu: 20 triệu đồng/năm).

        Sau chuyển đổi, đơn vị quản lý chợ thực hiện theo đúng phương án chuyển đổi, đảm bảo hoạt động mua bán của tiểu thương và người dân địa phương.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phát triển và quản lý chợ huyện Tuy An tiếp tục tổ chức đấu thầu chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện./.

Hà Viễn


Các tin cùng chuyên mục: