UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 05/04/2021

 Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành ở huyện Tuy An quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Tính trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã cấp được 167 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích trên 13,6 ha. Nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp từ trước đến nay lên 89.496 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân với tổng số thửa là 154.696 thửa, đạt 100,10% với diện tích 23.7144 ha, đạt tỷ lệ 96,93%. Trong đó cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 279 trường hợp; chỉnh lý biến động QSDĐ 64 trường hợp. Bên cạnh đó, huyện Tuy An cũng đã thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đối với các dự án, công trình cho 04 đối tượng, với diện tích 725m2..

 Trong thời gian đến, để đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường huy động nguồn lực từ đất đai để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. UBND huyện Tuy An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt việc lập hồ sơ, xét duyệt, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tình hình sử dụng đất ở cơ sở, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất xây dựng nhà trái phép. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn phát hiện và giải quyết kịp thời những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter