UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất trồng trọt mang lại hiệu quả thiết thực

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 24/05/2022

Theo phòng NN&PTNT huyện Tuy An: Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn cho HTX NN, nông dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới về việc mua các loại máy cày, máy bơm, máy gặt đập liên hợp để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhằm giảm tổn thất, nâng cao hiệu quả kinh tế theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, trong vụ đông xuân 2021-2022, các HTXNN trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã và đang phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch góp phần đẩy nhanh tiến độ làm đất, giảm tổn thất trong khâu thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế cho HTX và hộ sản xuất. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 73 máy sạ hàng, 61 máy gặt lúa rải hàng, 21 máy gặt đập liên hợp, 31 máy cuộn rơm, 88 máy tuốt lúa, 238 máy cày các loại và nhiều loại máy khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhờ thực hiện đồng bộ việc cơ giới hóa trong sản xuất nên số lượng máy phục vụ nông nghiệp ngày càng tăng, đáp ứng được phần nào nhu cầu lao động ngày càng khan hiếm tại địa phương.

Được biết: Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ làm đất, thu hoạch cũng như vận chuyển hiện đang được các HTX NN trên địa bàn chú trọng thực hiện. Tuy nhiên hiện nay chỉ mới tập trung chủ yếu thực hiện ở khâu làm đất, vận chuyển, bơm tưới và thu hoạch ở cây lúa như: làm đất đạt 100%, vận chuyển đạt trên 90% và thu hoạch đạt trên 97%./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter