UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến qua KBNN

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 22/05/2020

Sáng 19/5, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh, phối hợp với KBNN huyện Tuy An tổ chức lớp tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến qua KBNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có mở tài khoản giao dịch qua KBNN huyện Tuy An.

Tại đây, đội ngũ cán bộ là chủ tài khoản, kế toán của hơn 120 đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tuy An được KBNN tỉnh phổ biến các nội dung về nguyên tắc, điều kiện tham gia giao dịch điện tử, bảo mật thông tin các giao dịch điện tử  Đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước phương thức giao dịch điện tử qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN, đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN và cài đặt, sử dụng chương trình dịch vụ, đăng ký mở, sử dụng, bổ sung, thay đổi mẫu dấu, chữ ký. Quy trình thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ công, đăng ký rút tiền mặt, kê khai giao nhận hồ sơ yêu cầu thanh toán chi thường xuyên qua dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Đây là lớp tập huấn nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước của hệ thống KBNN. Giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có quan hệ giao dịch với KBNN bãi bỏ giấy tờ, chứng từ khi đến KBNN để giao dịch, rút ngắn được thời gian, tiết kiệm chi phí, hạn chế được tình trạng giả mạo chữ ký, con dấu, tăng tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ thanh toán.

Được biết, hiện nay, ở tỉnh ta mới chỉ có 02 đơn vị, gồm KBNN tỉnh và KBNN thị xã Sông Cầu vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN. KBNN tỉnh phấn đấu đến ngày 31/12/2020, các đơn vị KBNN còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter