UBND huyện Tuy An
Tuy An: tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ tăng cao

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 17/03/2023

Doanh nghiệp sản xuất nhiều lô hàng phục vụ nhu cầu trên thị trường giúp tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng cao

Ngay những tháng đầu năm 2023, hoạt động công nghiệp trên địa bàn huyện Tuy An từng bước phục hồi và có mặt phát triển. Không khí ra quân sản xuất nhiều mặt hàng, lô hàng phục vụ nhu cầu trên thị trường diễn ra sôi nổi, phấn khởi.  Nhờ vậy, trong 3 tháng qua, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện Tuy An tiếp tục tăng cao, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết việc làm tại địa phương.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn ở huyện Tuy An, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn huyện Tuy An trong quý 3 đầu năm 2023 đã thực hiện được trên 1.024 tỷ đồng, đạt trên 24,75% kế hoạch năm, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, tổng giá trị thương mại và dịch vụ thực hiện được hơn 1.600 tỷ đồng, đạt 25,65%% so với kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ quý I/năm 2022.

 Nhằm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh tế tại địa phương, trong thời gian đến, huyện Tuy An khuyến khích phát triển các loại hình thương nghiệp, mở rộng dịch vụ sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt mô hình quản lý chợ và tăng cường công tác quản lý thị trường.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Duy trì và phát triển nhóm ngành công nghiệp chế biến, các làng nghề truyền thống, như nước mắm, bánh tráng, đan lát, chiếu cói, thúng chai nhằm thu hút lao động và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: