UBND huyện Tuy An
Chi cục thuế Khu vực Tuy An-Đồng Xuân : Cơ bản hoàn thành thu Lệ phí Môn bài năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy An theo chỉ tiêu tỉnh giao

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 12/05/2020

Theo Chi cục thuế Khu vực Tuy An –Đồng Xuân cho biết: Tại Nghị định 139/NĐ-CP của Chính phủ về nộp lệ phí Môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Chi cục thuế Khu vực Tuy An –Đồng Xuân đã chi đạo toàn ngành tiến hành rà soát, phân loại từng tổ chức, cá nhân nộp Lệ phí môn bài theo quy định, hướng dẫn của Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính; Chi cục Thuế Khu vực Tuy An –Đồng Xuân đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội thuế trên địa bàn. Thông qua công tác rà soát, lập bộ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Chi cục thuế không những nắm chắc được số lượng tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh Doanh thuộc diện quản lý và nộp thuế, mà việc phân loại từng tổ chức, cá nhân nộp Lệ phí Môn bài theo từng bậc cụ thể là cách để ngành Thuế quản lý chặt thu nhập của từng tổ chức, cá nhân để điều chỉnh số thu phù hợp với thực tế.

Để phân loại và xếp bậc theo quy định của biểu Lệ phí Môn bài năm 2020, Chi cục thuế Khu vực Tuy An –Đồng Xuân phân công đội ngũ cán bộ thuế tăng cường bám sát đến từng cơ sở kinh Doanh, từng Doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác điều tra doanh thu, thu nhập thực tế của từng hộ kinh Doanh, từng Doanh nghiệp. Sau đó, đơn vị tiến hành lập bộ, duyệt bộ thuế và phát hành thông báo mức nộp cũng như thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2020 đến các tổ chức, cá nhân theo quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động được Chi cục thuế huyện chú trọng thực hiện để tổ chức, cá nhân kinh Doanh và Doanh nghiệp hiểu quyền và nghĩa vụ của mình đói với nhà nước.

Nhờ làm tốt công tác tuyền truyền, vận động, hướng dẫn và theo dõi, rà soát các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh Doanh thuộc diện quản lý trên địa bàn. Tính đến thời điểm này, Chi cục Thuế Khu vực Tuy An –Đồng Xuân đã cơ bản hoàn thành thu Lệ phí Môn bài năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy An theo kế hoạch đề ra với tổng số tiền trên 750/750 triệu đồng chỉ tiêu tỉnh giao./.

Hoàng Anh


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter