UBND huyện Tuy An
Tuy An: Giải ngân 2 tỷ 700 triệu đồng nguồn vốn hổ trợ tao việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2020

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 16/03/2020

Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân ngồn vốn hỗ trợ việc làm cho nhân dân.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An cho biết: Sau khi tiếp nhận 01 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm tỉnh Phú Yên và 1 tỷ 200 triệu đồng  từ nguồn vốn giải quyết việc làm huyện Tuy An để thực hiện cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2020.

Theo đó, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An tiến hành giải ngân nguồn vốn này cho 55 hộ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và chăn nuôi. Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, thời gian vay 36 tháng, lãi suất 0,55%/tháng. Để đảm bảo nguồn vốn vay đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hợp đồng ủy thác đã ký đối với các hội đoàn thể. Kiện toàn và củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn tại 16 xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân, thu lãi kiểm tra giám sát vốn vay. Đồng thời, duy trì tốt lịch hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn để kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn vốn vay .

Được biết: Thời gian qua, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An đã giúp cho nhiều hộ gia đình có vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm được việc làm mới, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống của người dân theo hướng bền vững. Nâng tổng dư nợ nguồn vốn này đến nay lên 24,3 tỷ đồng./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter