UBND huyện Tuy An
Tuy An: Giải ngân 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho 01 hội viên nông dân để đầu tư vào lĩnh vực trông hoa cây cảnh

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 22/04/2021

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Tuy An vừa tổ chức giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho 01 hội viên nông dân thuộc khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh để đầu tư vào lĩnh vực trồng hoa cây cảnh.

Theo đó, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Tuy An 50 triệu đồng được giải ngân cho ông Phạm Đình Lũy, 01 hội viên nông dân ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh để đầu tư vào lĩnh vực trồng hoa cây cảnh (trồng Lan). Quy mô dự án này với tổng nguồn vốn là 144 triệu 750 ngàn đồng, trong đó, vốn tự có của gia đình 94 triệu 750 ngàn đồng, vốn hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng. Thời gian vay 36 tháng với lãi suất 0,7%/tháng. Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Tuy An đã giải ngân 08 dự án vay, với số tiền 750 triệu đồng để đầu tư vào các lĩnh vực chăn nuôi bò sinh sản, nuôi hàu sữa, Dự án chăn nuôi gia súc, chăn nuôi Dê thương phẩm, trồng cây ăn quả, trồng hoa cây cảnh….

Theo Hội nông dân huyện Tuy An cho biết, từ nhiều năm qua, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân góp phần xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: