UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm lượng giống gieo sạ trong vụ lúa đông xuân 2021-2022

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 24/05/2022

Theo phòng NN&PTNT huyện Tuy An cho biết: Những năm gần đây, các HTXNN trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm lượng giống gieo sạ theo Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 27/5/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên.

Theo đó, riêng trong vụ lúa đông xuân 2021-2022, các HTX NN đã thực hiện Chương trình này với mật độ gieo sạ dưới 100kg/ha gồm 40 ha/2.725,7 ha, chiếm tỷ lệ 1,5% diên tích; mật độ gieo sạ từ 100-120kg/ha có 886,2 ha, chiếm tỷ lệ 32,5% diện tích; mật độ gieo sạ trên 120kg/ha có 1.799,5 ha, chiếm tỷ lệ 66% diện tích. Ngoài giảm lượng giống gieo sạ, các HTX NN còn chú trọng hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, nhất là bón phân đủ, cân đối; tăng cường sử dụng phân hữu cơ, kali. Áp dụng rộng rãi Chương trình “1 phải 5 giảm”, Chương trình IPM, sạ hàng sạ thưa hợp lý. Nâng cao sử dụng giống lúa có chất lượng, giống cấp xác nhận trở lên đạt 67,7% tổng diện tích 1.845,3 ha/2.725,7 ha. Ưu tiên chuyển đổi bộ giống lúa mới, giống chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tăng năng suất lúa.

         Trong vụ hè thu năm 2022, phòng NN&PTNT huyện Tuy An khuyến khích các HTX và bà con nông dân tiếp tục thực hiện Chương trình giảm lượng giống gieo sạ theo Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 27/5/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên nhằm giảm chi phí lúa giống, giúp cây lúa phát triển tốt, không bị ngã đổ, ít bị sâu bệnh và năng suất vẫn đạt cao./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter