UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hỗ trợ 1.020 cây xanh phân tán cho các xã theo Đề án 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 31/10/2023

Đại diện các địa phương nhận cây xanh phân tán

Nhằm thực hiện hiệu quả sáng kiến trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng; Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt Đề án 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

        Chiều ngày 26/10/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy An đã hỗ trợ 1.020 cây xanh phân tán, bao gồm 05 loại cây: Giáng hương 345 cây, Muồng hoàng yến 270 cây, Sao đen 70 cây, Me tây 180 cây và Bàng đài loan 155 cây) cho 11 xã trên địa bàn huyện có nhu cầu.

Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Tuy An về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, để triển khai Đề án trồng 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025. Loại cây xanh phân tán cấp cho UBND các xã được ươm trong bầu, cây có bộ rễ ổn định, không sâu bệnh, gãy ngọn và sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn cây giống. Sau khi nhận cây xanh phân tán hỗ trợ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cũng khuyến cáo các địa phương tiến hành bảo dưỡng cây và tổ chức trồng cây vào thời điểm thích hợp, trồng tập trung, tạo cảnh quang; cây sau khi trồng được chăm sóc (tưới nước, bón phân...) để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Mục đích hỗ trợ cây xanh phân tán cho UBND các xã là để sớm thực hiện thành công Đề án trồng 15 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành chỉ tiêu phát triển Lâm nghiệp năm 2023: trồng 515 ha rừng tập trung và 110.000 cây phân tán./.

Thanh Trung


Các tin cùng chuyên mục: