UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện.

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 22/05/2023

Nhằm khẳng định nỗ lực, quyết tâm hành động của huyện Tuy An trong việc thực hiện các nội dung yêu cầu của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh trong việc kiểm soát khai thác IUU trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã ven biển quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và ngư dân trên địa bàn huyện nắm rõ các quy định về chống khai thác IUU, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm đó là: tập trung tăng cường công tác tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU đảm bảo đúng đối tượng, đến từng chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn quản lý. Rà soát, kiểm tra các hộ gia đình có tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét còn hoạt động khai thác thủy sản nhưng chưa thực hiện đăng ký, đăng kiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hết hạn; giấy phép khai thác thủy sản hết hiệu lực hoặc chưa được cấp theoquy định. Tổ chức quản lý các bến cá, điểm lên cá truyền thống trên địa bàn. Quản lý, giám sát các đội tàu cập bến, xuất bến, sản lượng thủy sản bốc dỡ tại các bến cá, điểm lên cá truyền thống. Quản lý, không cho xuất bến hoạt động khai thác hải sản trên biển đối với 01 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên địa bàn…

 

                                                                                                        Viết Huy


Các tin cùng chuyên mục: