UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục thực hiện Mô hình bẩy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp năm 2023

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 08/03/2023

Một Mô hình bẩy đèn Bảo vệ thực vật tại HTXNN An Nghiệp.

Theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tuy An cho biết: Từ nhiều năm qua, công tác dự tính, dự báo dịch hại trên cây trồng bằng Mô hình bẩy đèn bảo vệ thực vật đã đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp nhất là đối với cây lúa.

Trong vụ sản xuất lúa đông xuân 2022-2023, huyện Tuy An tiếp tục củng cố cho các HTX Nông nghiệp An Định, An Dân, An Ninh Tây, An Thạch và An Nghiệp 05 bẫy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật, riêng các HTX An Cư, An Ninh Đông và thị trấn Chí Thạnh vì do các đợt mưa lũ làm cuốn trôi hoặc hư hỏng 03 bẫy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật. Bẫy đèn dự tính, dự báo hoạt động từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau có tác dụng trong công tác dự tính dự báo sâu, bệnh hại trên cây lúa đông xuân giúp ngành chức năng và HTX nông nghiệp dự báo thời điểm phát sinh của nhiều loại đối tượng gây hại như: bướm, rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ để khuyến cáo bà con nông dân có biện pháp phòng trừ các loại sâu, bệnh gây hại trên cây lúa đông xuân năm 2022-2023 được kịp thời, hiệu quả.

Được biết, trong vụ đông xuân 2021-2022 và vụ lúa hè thu năm 2022, nhờ chú trọng thực hiện Mô hình bẫy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật được kịp thời, tình hình sâu, bệnh gây hại trên cây lúa trong Đông xuân và hè thu được các HTX và bà con nông dân phòng trừ hiệu quả, nên năng suất lúa đạt khá cao và ổn định. Trong đó, vụ đông xuân 2021-2022 năng suất đạt 66,2tạ/ha và sản lượng đạt 18.047 tấn; vụ hè thu 2022 năng suất vẫn ổn định đạt 65,3 tạ/ha, sản lượng đạt 14.019 tấn và tình hình sâu bệnh gây hại giảm đáng kể so năm 2021. Hiện nay, các HTX có bẫy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật đang phát huy hiệu quả hoạt động trong việc phát hiện và dự báo sớm các đối tượng dịch hại phát sinh trên cây trồng, để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả, nhằm giảm số lần phun thuốc, đảm bảo cho sức khỏe nông dân, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao năng suất cây trồng tại địa phương./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter