UBND huyện Tuy An
Tuy An: Mô hình cánh đồng lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 18/05/2023

Trong vụ sản xuất cây lúa đông xuân 2022 - 2023, nhiều HTXNN ở huyện Tuy An tiếp tục triển khai sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ sản xuất.

Theo Phòng NN - PTNT huyện Tuy An, trong vụ sản xuất cây lúa đông xuân 2022 - 2023, trên địa bàn toàn huyện đã có 03 HTX NN triển khai sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Trong đó, HTX NN An Nghiệp đã đưa vào sản xuất 13 ha lúa giống và lúa chất lượng cao, năng suất thu hoạch đạt 75tạ/ha, hiệu quả kinh tế đem lại cho hộ sản xuất sau khi trừ chi phí đạt trên 18,5 triệu đồng/ha. HTX NN An Thạch sản xuất 02ha giống lúa Đài Thơm 8, năng suất đạt 76 tạ/ha. hiệu quả kinh tế sau trừ chi phí đạt trên 19,4 triệu đồng/ha. HTX NN Thị trấn Chí Thạnh sản xuất hơn 52,5ha giống lúa ĐBR27, Đài Thơm 8, năng suất đạt 80 tạ/ha, hiệu quả kinh tế sau trừ chi phí đạt trên 20 triệu đồng/ha.

Sản xuất cây lúa theo mô hình Cánh đồng lớn được xem là giải pháp tối ưu trong sản xuất lúa hàng hóa tập trung và chất lượng. Mô hình này hình thành những vùng chuyên canh tạo xức cạnh tranh của hàng hóa và chủ động ứng phó với dịch bệnh. Đồng thời còn tạo ra nhiều ưu thế, như thuận lợi ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và liên kết vơi doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, bảo đảm ổn định đầu ra.

Trong vụ hè thu 2023 và những vụ sản xuất cây lúa tiếp theo, huyện Tuy An khuyến cáo các HTXNN trên địa bàn tiếp tục nhân rộng các mô hình Cánh đồng lớn vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao tính cạnh tranh trong sản xuất.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: